ޚަބަރު ފީތާ

ފޮތްތައް

ރަޙިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާލުން – ނުރައްކާތެރި ކަމެއް

އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ މަޖިލިހެއްގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް ގެ ޙަދީޘްފުޅުތައް ކިޔަވައިދެއްވަން ހުންނެވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. ”ރަޙިމުގެ ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވާ މީހަކު މިތާނގައި ވާނަމަ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ