ޚަބަރު ފީތާ

ޅެން

މުޅިން ބަދަލު ވެއްޖޭ!

ލަފާއާއި ނުލަފާ މުޅިން އަދު އޮޅިއްޖޭ ވަފާ ބޭވަފާޔަށް ވެފައި މިއަދު ވެއްޖޭ ޚިޔާލާއި ފިކުރާ އުޅުން ވެސް ބަދަލުކޮށް ޙިޔާނާތް ތެރިންނާ މުޅިން ލާމެހިއްޖޭ އުފާވެރިކަމާއެކު…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ